Barbiturati (lekovi za smirenje) se danas uglavnom koriste, sem u stanjima ekstremne anaksioznosti i uznemirenosti kada uobicajna terapija ne pokazuje efekte. Kontinuirana zloupotreba je veoma retka. Ali je zato casta namerna upotreba u suicidalne svrhe. Intoksicirana osoba (osoba pod dejstvom) zamuckuje I otezano govori, tesko odrzava ravnotezu, posrce slicno pijanoj osobi. Ali ako se uzme u vecoj kolicini, ili u kombinaciji sa akloholom, moze dovesti do kome I smrti.

Advertisements